Duurzaamheid

DuurzaamZwanger en Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen gericht op het combineren van economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). Ook wel de drie P’s genoemd.

Voor elke organisatie is het de kunst om de drie P’s met elkaar in harmonie te laten zijn. Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, zullen mens en milieu hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheden of vernietiging van de natuur.

De bedrijven die partner zijn van DuurzaamZwanger hebben elk op een eigen manier aandacht voor duurzaam ondernemen. Zo is de een hier al jaren mee bezig en is de ander hier pas net mee aan de slag gegaan. Voor elke organisatie ligt er een andere uitdaging op dit vlak. Je ziet bedrijven die met name bezig zijn om het welzijn van hun leveranciers te verbeteren (bijv. arbeidsomstandigheden of een eerlijke prijs voor leveranciers). Maar het kan ook zijn dat ze met name oog hebben voor het welzijn van hun klanten (bijv. natuurlijke ingrediënten of vrij van bepaalde stoffen). En er zijn bedrijven die zich richten op de wereld (milieu) (bijv. biologisch of lokaal produceren). Ondanks het feit dat nog niet elke partner van DuurzaamZwanger dit volledig uitgewerkt en geïmplementeerd heeft, wil DuurzaamZwanger deze partners wel onder de aandacht van de doelgroep brengen. De gedachte hierachter is dat alle bedrijven die hier worden genoemd, stap voor stap werken aan meer duurzame producten en zo hun steentje bijdragen aan een betere wereld van morgen.

Afwegingsmodel

We proberen een zorgvuldige afweging te maken welke producten en bedrijven passen bij DuurzaamZwanger. Hiervoor is het volgende model ontwikkeld.

 

A

B

C

D

MVO als onderdeel van de organisatie doelstelling

V

X

V

X

Aanbod duurzaam producten/diensten

V

V

X

X

Een A betekent hier dat een organisatie actief is op het gebied van MVO en dat de producten die zij produceren duurzaam zijn. Een B is een voorbeeld van een bedrijf waarbij het product duurzaam is maar de organisatie nog niet actief is op het gebied van MVO. Een C houdt in dat de organisatie actief is op MVO gebied maar het product niet duurzaam is en een D is op beide terreinen niet actief.

Uitgangspunt van DuurzaamZwanger is dat alle producten en diensten in categorie A vallen. Op dit moment is dat echter nog niet haalbaar. Om die reden worden ook producten en diensten uit categorieën B, C en D opgenomen. De uitdaging is om hier de komende jaren een verandering in aan te brengen. DuurzaamZwanger zal hier actief mee aan de slag gaan.

Natuurlijk is het meestal het beste voor het milieu als je:

  1. Zo min mogelijke producten en/of diensten gebruikt.
  2. Zoveel mogelijk hergebruikt.
  3. Zoveel mogelijk duurzame producten koopt als je ze nodig hebt.

De website is gebouwd door Jurien Veenhuis van VeenData. Meer informatie over zijn werk is te vinden op www.veendata.nl.

De duurzaamheidsinformatie is samengesteld met medewerking van TheRockGroup. Meer informatie over hun werk is te vinden op hun website.